Laster...

Alf Kåre er med i lederteamet i JesusFellesskapet og studerer teologi og ledelse på Høyskolen for Ledelse og Teologi. 

Alf Kåre Dalsbø
Rektor

Fredrik er leder i JesusFellesskapet og holder i alle trådene på Veien. Han brenner for å se mennesker reist opp og satt fri til å leve helt for Jesus.

Fredrik Skoglund
Daglig leder

Steinar er leder i JesusFellesskapet. Han er lidenskapelig opptatt av Guds nærvær, å disippelgjøre mennesker til tjeneste og at folk skal bli frelst.

Steinar Lofnes
Lærer

Sverre er lærer og følger opp elever. Han brenner for å lære mennesker om bønn og at de skal erfare den frigjørende kraften i evangeliet.

Sverre Skilbreid
Lærer

Rebecca leder og organiserer lovsangsarbeidet på skolen og leder de frivillige medarbeiderne. Hun brenner for å trene lovsangere og ledere i Guds rike.

Rebecca S. Deem
Lovsang

Sol-Marita jobber som lærer på Veien. Hun brenner for å se mennesker bli helbredet og satt fri og utruste dem til å leve kristenliv som har ringvirkninger uansett hvor de går.

Sol-Marita Kopseng
Lærer / permisjon

Ingrid studerer fysikk ved Universitetet i Bergen. Hun jobber med administrasjon og leder lovsang på Veien. Hun er opptatt av å disippelgjøre mennesker til å leve frie, sterke og tilbedende liv.

Ingrid M. Lofnes
Administrasjon / Morspermisjon